q TechCrunch Archive – Sebastian Borek Skip to main content